WAT BRENGT TECTNIQUE VOOR MEERWAARDE?

Tectnique levert een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van uw vastgoed. En ondersteunt bij het ontwikkelen en verbeteringen van processen. Stimuleert de persoonlijke- en professionele ontwikkeling met (keten)partners. De opdrachtgever is vanaf het begin van een project tot en met de oplevering betrokken. Een setting waarbinnen de deelnemende partijen zich verder kunnen specialiseren, en van elkaars kennis en arbeid gebruik maken. Deze samenwerking is een verrijking van het vakmanschap.

TECTNIQUE DRAAGT BIJ AAN:
  • Het ontzorgen van de opdrachtgever en een verbeterde relatie en integrale samenwerking met de (keten)partners en producenten;
  • Meer sturing op kwaliteit en transparantie in de daadwerkelijke realisatiekosten;
  • De mogelijkheid om architectuur, BIM en de realisatie ervan werkelijk te koppelen. En daarmee techniek en exploitatie weer integraal inzetbaar te maken;
BELANGRIJKSTE PIJLERS ZIJN:
  • de openheid en vertrouwen tussen opdrachtgever en –nemer;
  • de procesbeheersing;
  • Het zoeken en selecteren van partijen om intensief mee samen te werken. De partijen moeten in samenwerking met de opdrachtgever(s) in staat zijn om het gehele bouwproject uit te voeren. Dit betekent dat disciplines moeten worden geselecteerd op basis van gelijkwaardigheid in kennis en kunnen;
  • Er voor zorgen dat het projectresultaat gekoppeld is aan het individueel resultaat van partijen. Door vooraf definiëren van de taken en verantwoordelijkheden;
  • De succesfactoren zijn afhankelijk van het onderling vertrouwen, mede bepaald door gezamenlijk werkervaring in het verleden.

De meerwaarde van Tectnique in een ketensamenwerkingsproces, als adviserend, coördinerend en uitvoerend professionele dienstverlener voor de opdrachtgever, bewijst zich in een centraal gecoördineerd procesbeheer.