PERSONALIA

Binnen De Zwarte Hond heeft Freddy Siekmans de methode “bouwpartners +” ontwikkeld en toegepast. In 2015 is Tectnique door Freddy opgericht, een bedrijf gevestigd in Groningen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de bouwcoördinatie voor zowel de particuliere als zakelijke opdrachtgevers. En staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap.

De Zwarte Hond

Van 2005 tot en met 2017 opereerde Freddy Siekmans als sr. projectmanager bij architectenbureau De Zwarte Hond. In een complex netwerk van mede-adviseurs, opdrachtgevers, gebruikers en overheden. En was verantwoordelijk voor het bewaken van álle aspecten van een project, gericht op het in- en extern coördineren van activiteiten tijdens alle fasen van een project.

 

En kent dus de aspecten van ontwerpen, planning, efficiency, voortgangsbewaking, informatiestromen, regelgeving, contracten, duurzaamheid en kostenbeheersing. En coördineerde intern- en extern de werkzaamheden, maakt planningen, bewaakt de voortgang, bewaakt kwaliteits- en informatieverwerking, coördineert aanbestedingen en bewaakt kosten, meer- en minderwerk en de administratieve- en juridische voorwaarden.

Tectnique

Binnen De Zwarte Hond heeft Freddy Siekmans de methode “bouwpartners +” ontwikkeld en toegepast. In 2015 is Tectnique door Freddy opgericht, een bedrijf gevestigd in Groningen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de bouwcoördinatie voor zowel de particuliere als zakelijke opdrachtgevers. En staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en vakmanschap. Klantvriendelijkheid en deskundigheid staat voorop.

 

Maar van een enthousiast, trots en moderne onderneming verwachten de klanten meer dan vakmanschap, kwaliteit en service. Er moet ook snel en accuraat worden ingespeeld op de specifieke wensen. De sleutel tot succes is een goede communicatie op digitaal, intermenselijk en zakelijk niveau. En met een gedisciplineerde aanpak, waaruit begrip spreekt voor de belangen van de klanten en omgeving. Deze waarden worden gehanteerd in de bedrijfsvoering en in het werk van Tectnique.