OVER TECTNIQUE

TectNique ondersteunt (in een vroeg stadium) door de ruimtelijke, technische- en financiële aspecten van bouwwerken integraal te toetsen. En maakt inzichtelijk hoe technische toegevoegde waarde van producenten en bouwmaterialen tot z’n recht komt in het gerealiseerde totaalproduct.

Traditioneel:

één opdracht voor het gehele werk

Opdrachtgevers zijn gewend om het realiseren van een bouwopgaaf in zijn geheel over te laten aan een aannemer. De aannemer is verantwoordelijk voor het gehele project: van de voorbereiding en de inkoop tot de realisatie en de oplevering van een bouwwerk, tegen veelal een overeengekomen aanneemsom.

Het is daarbij vaak onduidelijk hoe de kwaliteit van de in een werk te onderscheiden elementen zich verhoudt tot de wensen van de opdrachtgever. Hoe komt de technische toegevoegde waarde van producenten van bouwmaterialen tot z’n recht in het gerealiseerde totaalproduct?

En daarnaast ontbreekt de financiële transparantie. Wat kosten de afzonderlijke elementen van de bouw?

Dit geeft vaak bij de opdrachtgever een ongemakkelijk gevoel. Opdrachtgevers willen zich graag bemoeien met de kwaliteit van het product en hebben daar ook uitgesproken ideeën over, maar blijken maar moeilijk inzicht te krijgen in de daadwerkelijk toegepaste kwaliteit en de werkelijke opbouw van de kosten.

Tectnique opzet:

de Methode Bouwpartners +

Hiervoor is een nieuwe methode ontwikkeld, waarbij het werk wordt opgesplitst in afzonderlijk te verstrekken deelopdrachten.

Het wezenlijke voordeel van deze werkwijze zit in het transparante voorbereidingsproces dat voor de opdrachtgever wordt uitgevoerd, waarbij het werk wordt opgesplitst in afzonderlijk te verstrekken deelopdrachten. En waarbij per werkpakket meerdere offertes worden opgevraagdDe per werkpakket ontvangen offertes worden vergeleken en getoetst aan de directieraming en besproken met de opdrachtgever.

Er is daarbij sprake van volledige transparantie in kwaliteit en prijzen, zodat de opdrachtgever voor ieder perceel sturing kan geven op alternatieven, kwaliteit en realisatiekosten.

Tenslotte beslist de opdrachtgever per werkpakket aan welke aanbieder het werkpakket door hem wordt opgedragen.

Deze methode biedt de opdrachtgever de mogelijkheden voor het draaien aan de knoppen van kwaliteit, duurzame exploitatie en optimalisering van de som correctieve uitvoeringskosten. Er is dus meer sturing te geven op kwaliteit en budget.